Princip činnosti tepelných čerpadel

Význačnou roli ve fungování tepelného čerpadla hraje chladivo, označované v následujícím jako pracovní médium. Má tu vlastnost, že se i při nejnižších (venkovních) teplotách odpařuje. Přivede-li se venkovní vzduch nebo voda k výměníku tepla (výparníku), ve kterém cirkuluje pracovní médium, odejme takovémuto zdroji tepla potřebné výparné teplo a přejde z kapalného do plynného stavu. Zdroj tepla se tím o několik stupňů ochladí. Kompresor toto plynné pracovní médium nasaje a stlačí. Tím že se zvětší jeho tlak, stoupne také jeho teplota – pracovní médium je tedy „přečerpáno“ na vyšší teplotní úroveň. K tomu je zapotřebí vynaložit elektrickou (nebo jinou) energii. Princip činnosti tepelného čerpadlaTa však nepředstavuje energii ztracenou, ale zvyšuje energetický (tepelný) potenciál pracovního média, které se dále dostává do kondenzátoru, jak je znázorněno na obrázku. Tam pracovní médium odevzdá své celkové teplo, které uvedeným způsobem získalo, resp. je mu odňato nějakou teplonosnou látkou, např. vodou pro teplovodní vytápění. Tím dojde ke zkapalnění pracovního média, v expanzním ventilu se seškrtí na původní nízký tlak a oběh se opakuje.
Tepelné čerpadlo vzduch / voda, venkovní provedení Tepelné čerpadlo vzduch / voda, vnitřní provedení Tepelné čerpadlo země / voda Tepelné čerpadlo voda / voda
Moderní tepelná čerpadla šetří energii a životní prostředí
Teplo je základní lidská potřeba. Mnoho lidí přemýšlí nejenom více ekonomicky, ale i ekologicky. Při dnešním rozvoji výstavby rodinných domků, často v místech bez přípojky plynu a bez dostatečné velikosti elektrické přípojky, jsou tepelná čerpadla řešením obou výše uvedených požadavků.
Náklady na vytápění je možné samozřejmě snížit použitím tepelného čerpadla i ve stávajících zástavbách. Pokud jde o ekonomické hledisko, je z technických parametrů patrné, že např. tepelné čerpadlo systému voda/voda typu WPF 7 (teplota studniční vody 10°C, teplota topné vody 50°C ) na 9,4 kWh vyrobené tepelné energie spotřebuje 2,6 kWh elektrické energie. Rozdíl mezi vyrobenou a spotřebovanou energií je energie, kterou dostáváme od přírody zadarmo.

Podpora prodeje tepelných čerpadel
Pro fyzické osoby je možno při použití ekologického vytápění tepelným čerpadlem získat státní podporu. Vyhlašováním podpůrných programů a vyhodnocováním žádostí se zabývá Státní fond životního prostředí ČR (www.sfzp.cz). Velkým přínosem je též speciální tarif elektrorozvodných závodů (D55), který umožňuje odebírat domácnosti vytápěné tepelným čerpadlem 22 hodin denně levnější el.energii (spojeno i s nižší paušální platbou).

Komentáře nejsou povoleny.